Fütüristik Liderlik

Rutin ve sıradan liderlik ile fütüristik ve samimi liderlik arasında büyük farklar vardır. Frank Feather’dan yaptığım bu alıntı ile aradaki dinamik süreci iyi analiz etmenizi umut ederim.

Liderlik, bir iş ünvanı değildir. Liderler, rutin olarak idari pozisyonları ellerinde bulundururlar; ama rutin liderler sürekli değişen bir dünyada taze başarılara imza atmak için organizasyonlarını nadiren yenilerler. Rutin liderler, mevcut durumu yönetme eğilimindedirler ve dolayısıyla sürekli değişen operasyon ortamının taleplerinin gerisinde kalırlar.

Bunun aksine, fütüristik liderler, eğilimlerin önünde gider ve en basit anlatımla, geleceği oldururlar.

Fütüristik liderler, genel anlamıyla geleceği “görürler”. Daha sonra, başkalarının da bunu görmesini sağlar, onları geleceğe yönelik cesaretli girişimlerde bulunmaya motive eder, geleceğe yönlendirir, oraya ulaştıklarında ödüllendirir ve ortak başarılarını kutlarlar. Geleceği kazanmanın ne olduğunu A’dan Z’ye bilen gerçek liderlerdir.

Fütüristik liderler sonuç alırlar; çünkü, farklı bir geleceğin mümkün olduğuna gerçekten inanırlar. Ortak hayallerine kavuşmak için, kendilerinin ve şirketlerinin davranışını, alışkanlıklarını ve kültürünü değiştirirler.

Fütüristik liderler, tam olarak hedeflerine ulaşmayı beklerler, yolları boyunca tam olarak “beklenmedik olanı da beklerler”, bu hedefe değişmez bir biçimde odaklanırlar.

Geleceğe ulaşmak için kendilerinin ve organizasyonlarının hem zihinsel hem de ruhsal biçimde büyümesi gerektiğini bilen fütüristik liderler, olan biteni duyarlar. Bu büyümede kendilerine yol gösterecek ipuçlarını ve yaşamsal bilgi parçacıklarını dikkatle dinlerler.

Fütüristik liderler, geleceğin neye benzeyeceğini, oraya ulaşmak için neyin değişmesi gerektiğini ve planlanan rotanın yol boyunca ne tür değişikliklerden geçebileceğini canlı bir biçimde hayal edebilirler.

Misyonlarını, yalnızca kârlı geri dönüşlere dayanarak değil, bu misyonun gerçekleşmesini sağlayacak uygun ahlak kuralları ve değerler ile haklı çıkarırlar.

Fütüristik liderler, neyi bildiklerini ve neyi bilmediklerini, ayrıca kendilerinin ve ekiplerinin gelecekte daha neyi bilmeleri gerektiğini bilirler. İlerlerken, sürekli olarak, her gün ve her kararda bir şey öğrenirler.

Fütüristik liderler, kendilerini motive ederler ve çevrelerindeki insanları aynı şeyi yapmaya, bilinmeyen bir bölgede cesaretle gezmeye teşvik ederler. Misyonun her parçası tamamlanıncaya kadar sebat etmelerine yardımcı olması için, eldeki her kapasite ve kaynağı düzenleyip en iyi hale getirirler.

Fütüristik liderler, danışmanlarını, bilgilerini ve kendilerini her zaman sorgularlar. Daha sonra, zorluklara ve fırsatlara en iyi şekilde, gelecekteki en sorumlu ve olası sonuçlara yönelik stratejiler oluşturacak biçimde yanıt verirler.

Fütüristik liderler, son derece kalifiye bireylerden oluşan ekiplere bildikleri her şeyi öğretirler. Onları gözlerinde canlandırmaya ve ortak bir geleceğe doğru ilerlemeye teşvik ederler.

Aynı zamanda, günümüzün “web ile evrimleşen” internet çağında, fütüristik liderler, ekiplerine, organizasyonlarını değer yaratan ağlara ya da “iş ağlarına” web ile dönüştürmeleri için cesaret verirler.

Fütüristik liderler, aynı zamanda kendilerini kopyalarlar: bir başka fütüristik lider nesliyle sürekli büyümeyi ve devamlılığı sağlamak için, kendi yetenek ve süreçlerini başkalarında “klonlar” ya da çoğaltırlar.

Son olarak, fütüristik liderler, durmadan tutarlı ve çarpıcı sonuçlar üretirler ve organizasyonlarını hızla sürekli başarılara odaklarlar.

Fütüristik liderlik, geleceğin tamamını görmeye ve ardından en çabuk ve sorumlu biçimde geleceği oldurmaya yönelik dinamik bir sinerjidir.

16 Nisan 2019

Ümit Sedat Bayram
Kişisel Gelişim Uzmanı & İş Hukuku Uzmanı