Lider Ol, Lider Üret, Mücadele Ruhunu Kaybetme

Liderlik EğitimiEğitim Konusu:

Lider Ol, Lider Üret Lider Üretim Bandı

Eğitim Hedef Kitlesi:

Üst Düzey Yöneticiler, Bölge Yöneticileri, Ekip Yöneticileri

Eğitimin Amacı:

Günümüz rekabet ortamında özgün çözümler üreten, resmin bütününü gören lider yöneticilere ihtiyaç vardır. İş gücü kapasitesini artıran, kalite standartlarını yukarı taşıyan, modern yönetim anlayışı ile iletişim kuran liderler artık daha fazla göz önünde bulunmaktadır.

Bu eğitimde başarılı iş insanlarının neleri farklı yaparak fark yarattıkları, hangi yetenekleri ile engelleri bir bir aştıkları, hangi vasıfları ile rakiplerinin önünde koştukları detaylıca paylaşılmaktadır.

İletişim engellerinin ortadan kaldırılması, empatik yaklaşım kazanma, çatışmaların yönetimi ve yeni nesli anlama üzerine kurulu yeni ve özet bir bilgi aktarımı hedeflenmektedir.

İnsanlardaki heyecanı canlı tutan, içsel motivasyonu oluşturan, ortak hedefe yürümeyi sağlayacak vizyonu gösteren geleceğin lideri nasıl olur sorusuna hep birlikte cevap buluyor olacağız.

Eğitimin Konuları:

 • Kavramlar, Tanımlar; Lider mi Yönetici mi?
 • Yetkin ve Etkin Lider
  Liderlerin Kullandıkları Güç Alanları
 • Liderlerin Ürettiği Enerji ve Sinerji
  Liderlik Kuramları
 • Kader Yazan Liderlik Yaklaşımı
 • Liderlik Hataları
 • Davranışsal Zeka Çeşitleri
 • Kuşağını Al da Gel; X,Y,Z Denklemi
 • Yeni Nesil Yönetim Anlayışı
 • Yeni Nesle Yönelik Beklentiler, Fırsatlar, Tehditler
 • Ekip Çalışmasında Liderlik Rolü
  Motivasyon ve Sorumluluk Aşısı
 • Kriz Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri
 • Reaktif & Proaktif Yaklaşım
 • Zamanı Etkin Yöneten liderler
 • Hayır’lı Olsun
 • Stres Altında Kalmanın Yarattığı Baskı
 • Stresin Kimyası
 • Stresle Başa Çıkmak
 • Çakışmadan Çatışma Yönetimi
 • Ortak Hedef İdealizmi
 • Yönetim Anlayışı
 • Misyon ve Vizyonu Anlamak
 • Bütünü Görebilmek
 • Koçluk ve Mentorluk
 • Zihin ve Arazi Haritası
 • Teknik ve Yardımcı Analiz Metodları
 • İnovatif Liderlik
 • Kaynak Kullanımı, Alternatif Yaklaşım Tekniği
 • Değişime Uygun Ayakkabı Seçimi
 • Bakış Açısına Bakış

dönüşen ve değişen lider