Sosyal Hayatta Etkili İletişim Teknikleri

Etkili İletişimEğitim Konusu:

Etkili İletişim Teknikleri

Eğitim Hedef Kitlesi:

İletişimde başarı gösteren insanlar etkili iletişim tekniklerini iyi kullanırlar. Görünümlerine ve kişisel imajlarına dikkat ederler. Karşılaştıkları sorunlarda esneklik kabiliyetleri yüksektir, itirazlarla başa çıkmayı ve çatışmaları uygun bir dille yönetmeyi becerebilirler. Kendilerine güven duyarlar ve gelişmiş ikna yöntemleri vardır. Öz disiplinleri ve öz motivasyonları yüksektir, bu sayede sonuç odaklı hareket edebilirler.

Yukarıdaki cümleler sizi tarif etmiyorsa, iç ve dış iletişim anlamında kendinizi daha da geliştirmek istiyorsanız, kendinizi tanımak ve doğru tanıtmak istiyorsanız, iletişimde zorlandığınızı düşünüyorsanız, sağlıklı bir ilişki kurmada sıkıntılarınız varsa, insanlarla anlaşmak ve sosyal hayatta başarılı sonuçlar almak istiyorsanız bu eğitim tam da size göre…

Eğitimin Amacı:

İletişim; uğruna fakültelerin açıldığı, dağların delindiği, ülkelerin fethedildiği bir amaç oldu artık. Her türlü sonuca ulaşabilmenin yolu doğru iletişim kanallarını açmaktan geçiyor.

Bu eğitim, iletişimi davranışsal boyutta ele alıyor.

Birlikte yaşadığımız ya da beraber çalıştığımız insanlara baktığımızda her birimiz farklı iletişim yöntemleri kullanıyoruz.

Bazılarımız bir projenin hızlı ilerlemesi için kararların hızlı verilmesini isterken, bazılarımız verilerin daha detaylı incelenmesini ya da herkesin dinlenerek beklentilerin karşılanmaya çalışılmasını isteyebiliyorlar.

Hem özel hem de çalışma hayatımızda farklı davranış kalıplarını tercih etmemizin doğasında ne var?

İletişimde neden sorunlar yaşıyoruz?

Birbirimizi neden anlamıyoruz, neden anlayamıyoruz ya da neden anlamak için çaba sarfetmiyoruz?

Sorularına cevap bulabilmek için bu eğitimde bir araya geliyoruz.

Eğitim içinde kişilerin davranış modellerini ortaya çıkaracak testler yapılmakta, esneklik ve çatışma yönetimi üzerine farkındalık sağlanmaya çalışılmaktadır.

Kendinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, kendinizi tanımak zorundasınız; “Önünüzdeki tek engel sizsiniz”.

Eğitimin Alt Başlıkları:

 • İletişimin ve Kişiliğin Tanımı
 • İletişimde Beden Dili
 • İletişimde Hedefler
 • Etkin Dinleme ve İletişim Özellikleri
 • İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • İnsanların Psiko Sosyal Özellikleri
 • Bireysel Farklılıklarımız
 • Davranış Profil Testi
 • Davranış Stilleri (DS)
 • DS Özellikleri
 • DS ile Başkalarını Etkileme
 • DS ile Güç Alanı
 • DS ve Diğer İnsanlarla İlişkiler
 • DS ile Zaman Kullanımları
 • DS ile Anlaşma Stratejileri ve Çatışma Yönetimi
 • DS ile Karar Verme ve İkna Süreçleri
 • Stillere Uyum Aşaması
 • Davranış ve Davranışı Gözlemleme
 • Çok Kısa Sürede Karşı Tarafın Stilini Bulma
 • Kendi Stilimizi Tespit Etme
 • Farklı Stillere Karşı Stratejiler
 • Farklı Stillerin Beklentileri Ve İhtiyaçları
 • İkna Sürecini Olumsuz Etkileyen İlişkisel Hatalar
 • Zor İnsanlarla Kolay Şekilde İletişim Kurma ve İkna Etme
 • Çok Yönlülüğü Geliştirmek İçin İpuçları